top of page

Pastila legislativă de februarie

Nu uitați! În luna mai 2019 au fost introduse noi obligații pentru societățile care au peste 50 de salariațiLegea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, este in vigoare inca din luna mai 2002, insa pana in luna mai 2019 nu au existat norme metodologice de aplicare a acesteia.


O data cu intrarea in vigoare a Hotararii 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, au intrat in vigoare noi obligatii pe care societatile cu peste 50 de salariati trebuie sa le respecte in vederea asigurarii egalitatii de sanse.Ce e de facut?


Adoptati proceduri care reglementeaza respectarea acestui principiu;


Completati regulamentul intern cu mentiuni clare privind acest principiu;


Informati permanent anagajatii cu privire la egalitatea de sanse la locul de munca.Cum?


Desemnati un angajat cu atributii in domeniul egalitatii de sanse sau angajati un expert in acest domeniu.


Adoptati o procedura interna de a primi petitii/ reclamatii/ sesizari cu privire la situatiile de incalcare a egalitatii de sanse si de tratament, hartuire morala sau sexuala, care sa contina clauze privind modul de solutionare a petitiilor/sesizarilor/reclamatiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.


Elaborati proceduri interne care cuprind demersurile necesare in vederea informarii imediate a autoritatilor publice abilitate cu aplicarea si controlul respectarii legislatiei privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati


Inserati in Regulamentul Intern urmatoarele aspecte:


- Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;


- Interzicerea faptelor de discriminare pe criteriul sex;


- Pot fi trecute ca abateri in sensul discriminarii de ex.: A incalcat demnitatatea altor angajati prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare directa sau indirecta;Nu uitati! Este necesar sa asigurati informarea continua a angajatilor asupra drepturilor privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, in relatiile de munca prin toate mijloacele de comunicare posibile, cum ar fi: sedinte, reuniuni, comunicate, mesaje transmise prin e-mail sau postate pe retelele de intranet, conturi ale entitatii deschise in diferite retele de socializare, sms, inclusiv prin afisare in locuri vizibile prin intermediul unor panouri clasice sau electronice situate in interiorul/ exteriorul cladirii.Este bine de stiut ca nerespectarea obligatiilor mentionate se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 10.000 lei, constatarea si sanctionarea fiind de competenta Inspectoratului Teritorial de Munca.

 

articol realizat prin susținerea

scris de Florina Stancu

Partener @Brexton

​​

Aveti intrebări?

Brexton vă stă la dispoziție!

Ne puteți contacta la: florina.stancu@brexton.ro, sau la telefon 0726 301 972

mihaela.volintirescu@brexton.ro sau la telefon 0737 800 276.

 

Dacă dorești să rămâi la curent cu noutățile din comunitate și să îți fie trimise în fiecare lună aceste informații, te invităm să te abonezi la newsletterul lunar.Comments


bottom of page