Copy of A45 - IMAGINI SITE NOU (9).png

ce este Angajez 45+

Manifest de schimbare a pieței muncii din România

 

Angajez 45+ s-a născut din realitatea pieței muncii din Romania în care mulți candidați seniori ne anunțau că nu ajung la interviuri, că CV-urile lor nu sunt citite, că nu își găsesc locul, iar mulți angajatori ne anunțau că nu găsesc forță de muncă potrivită, calificată și serioasă.

Credem că este nevoie de o punte între cererea de forță de muncă / talente și ofertă.

În 2018, proiectul Angajez 45+ a pornit ca o campanie socială de conștientizare și mobilizare pentru combaterea crizei forței de muncă, pentru eliminarea criteriului de vârstă la angajare. Acum te chemăm și pe tine la acțiune!

de ce Angajez 45+

Care este rolul nostru, al tuturor și al fiecăruia în parte, în demersul pe care l-am demarat pentru schimbare?

Contextul pieței muncii

În contextul unei vulnerabilizări globale cauzate de criza din sănătate, la nivelul societății și pieței muncii descoperim nevoia stringentă de comunicare transparentă, constructivitate și de identificare de soluții și resurse.
 
- 60% dintre români au avut de suferit din punct de vedere professional, din cauza pandemiei
- persoanele între 45 – 54 de ani au fost cel mai afectate de pierderea locului de muncă
- 23% dintre români au suferit modificări și scăderi salariale, de normă sau ale beneficiilor
*Conform sondajului IPSOS, mai 2020

(filmare de la conferința de presă care anunța extinderea proiectului - nov.2019)

Provocările și discriminarea cu care candidații 45+ se confruntau în momentul demarării proiectului Angajez 45+ cunoaște acum noi proporții.
Astfel, continuăm să navigăm înspre direcția normalizării unor practici mai sănătoase, de incluziune, în ceea ce privește acest segment de participanți la dezvoltarea pieței muncii.

Pentru prima dată în România, candidaților 45+ le este oferită o voce și o platformă!

ce este Angajez 45+

Manifest de schimbare a pieței muncii din Rămânia

 

Angajez 45+ s-a născut din realitatea pieței muncii din Romania în care mulți candidați seniori ne anunțau că nu ajung la interviuri, că CV-urile lor nu sunt citite, că nu își găsesc locul, iar mulți angajatori ne anunțau că nu găsesc forță de muncă potrivită, calificată și serioasă.

Credem că este nevoie de o punte între cererea de forță de muncă / talente și ofertă.

În 2018, proiectul Angajez 45+ a pornit ca o campanie socială de conștientizare și mobilizare pentru combaterea crizei forței de muncă, pentru elimininarea criteriului de vârstă la angajare. Din 2018 aducem alături de noi zeci de companii - angajatori incluzivi, parteneri cu resurse de dezvoltare și profesioniști multidisciplinari, voluntari în proiect, împreună cu care ne-am propus să #SchimbamPiataMuncii din România! Acum te chemăm și pe tine la acțiune!

misiunea noastră

Misiunea Angajez 45+ păstrează din valorile inițiale cu care a pornit la drum, dar se concentrează tot mai mult pe aspecte precum reconversie, reintegrare și reconstrucție.


Piața muncii nu va mai fi niciodată ca înainte de izbucnirea pandemiei, deci are ocazia de a fi mai bună, mai competitivă și mai incluzivă.

De aceea, vom continua să acționăm ca un liant între toți actorii din piața muncii, cu scopul înlesnirii comunicării și dezvoltării de alternative la toate problematicile cu care aceștia se confruntă.

Copy of Proiecte speciale de incluziune Great HRs (3).png

Eliminarea criteriului de vârstă din procesul de selecție și recrutare rămâne un factor central în proiectul nostru, construind pe aceasta o plajă largă de resurse pentru candidați, angajați, angajatori și recrutori.

Piața muncii este un drum cu două sensuri și, pentru a garanta soluții obiective și cu adevărat eficiente, este important să înțelegem provocările și să rămânem ancorați în realitățile tuturor componenților ce o alcătuiesc.
 

Reducerea discriminării se poate realiza prin:

 

  • RECONVERSIE – vom dispune resurse utile candidaților și angajaților dornici să întoarcă efectele negative ale crizei în favoarea lor, reușind astfel să se redescopere și reinventeze

  • REINTEGRARE – vom milita pentru includerea candidaților 45+ în companii ce își doresc să construiască culturi organizaționale responsabile prin diversitate și maturitate profesională

  • RECONSTRUCȚIE –vom contura noul format al pieței muncii prin dezvoltarea și monitorizarea constantă a platformei

Misiunea noastră nu este una nobilă. Poate chiar din contra. Este una ingrată pentru că presupune confruntarea directă a unor problematici delicate, cu scopul de a normaliza contextul pieței muncii. Având acest disclaimer proaspăt clarificat, putem rezuma astfel: misiunea stabilită în cadrul campaniei ”Angajez 45+” este de a combate discriminarea la angajare, pe criterii de vârstă, a candidaților seniori, pentru a crea o punte de legătură între aceștia și angajatorii care se confruntă cu dificultăți în a gestiona criza forței de muncă.

 
Puterea de regenerare a pieței forței de muncă se regăsește în fiecare dintre cei implicați, indiferent de care parte a baricadei se află. De aceea, schimbarea doar de acolo poate începe, de la ei, de la noi!

valorile noastre

Copy of Proiecte speciale de incluziune Great HRs (5).png

Valoarea noastră nu este dată nici de ceea ce știm că am putea schimba, dar din comoditate lăsăm ”pe altădată”.

Nu este dată nici de ceea ce credem că știm doar noi, în personificarea noastră a deținătorilor adevărului suprem.

Aceasta este dată de idealul care ne călăuzește în tot ceea ce întreprindem de-a lungul vieții personale și profesionale. Valorile morale fundamentale pe care se ridică semeață construcția acestui proiect, sunt:

Echitatea

Milităm pentru șanse egale   


Prețuirea

Milităm pentru reconsiderarea atitudinii vizavi de maturitatea candidaților 45+


Onestitatea

Milităm pentru o atitudine fermă și justă de o parte și de alta a baricadei pieței muncii   


Cultivarea muncii

Milităm pentru dezvoltarea profesională continuă și respectul pentru meserie

obiectivele campaniei

Conștientizare

Tragerea unui semnal de alarmă cu privire la existența în piața muncii a unui trend de discriminare la angajare pe criterii de vârstă, semnal de alarmă menit să îndemne la dialog, la acceptarea existenței problemei și, ulterior, la descoperirea de soluții.

Educare

Informarea corectă și educarea jucătorilor relevanți (candidați, profesioniști de resurse umane, manageri etc.), astfel încât acest tip de stigmat bazat pe criterii de vârstă să fie respins și, de ce nu, complet eradicat la nivel de societate.

Copy of Proiecte speciale de incluziune Great HRs (11).png

Stabilizare
”Turnarea fundației” pentru construirea unui climat stabil și încurajator, care va contribui la formarea unor legături sănătoase și puternice. Eliminarea ”bagajului” de asumpții și idei preconcepute legate de candidații seniori.

Schimbare

Înregistrarea rezultatelor măsurabile cu privire la impactul proiectului. Devoalarea schimbărilor generate și a efectelor pe care campania le-a avut atât la nivelul pieței forței de muncă, dar și la nivel individual, pentru candidații și angajatorii implicați în proiect.

mesaj de la fondatori

Rodica Obancea

Co-Fondator Angajez 45+

Am inițiat un proiect pentru schimbare, care aduce împreună actorii din piața muncii: manageri din companii, antreprenori, experți, ONG-uri și reprezentanți ai autorităților. 

Alina Anghel

Co-Fondator Angajez 45+

Am reperat mai multe mituri existente în piața muncii din România, pe care le investigăm și le adresăm în proiectul pe care l-am inițiat, ca oportunități de îmbunatățire a comunicării între candidați și angajatori.

Dacă dorești să rămâi la curent cu noutățile din comunitate și să îți fie trimise în fiecare lună aceste informații, te invităm să te abonezi la newsletterul lunar.