top of page
Copy of A45 - IMAGINI SITE NOU (64).png

termeni și condiții

Asociația GreatHRs este o organizație non-profit, organizată în conformitate cu legislația din România și activează în domeniul formării profesionale și organizării de evenimente și campanii de publicitate dedicate proiectului Angajez 45+ și comunităților de resurse umane din România.
Asociația GreatHRs este persoană juridică de naționalitate română cu codul fiscal 41237609.
Asociația GreatHRs iși rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului precum și Termenii și Condițiile, notificând Utilizatorul sau partenerii Asociației GreatHRs prin afișarea pe site a ultimei actualizări sau a comunicărilor informative despre actualizările și/sau schimbările realizate. Orice modificări care afectează într-o măsură semnificativă Utilizatorul sau un partener în relație cu Asociația GreatHRs sau eventuale modificări aduse activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului sau partenerului Asociației GreatHRs, vor putea fi notificate acestora sub forma unui e-mail, SMS sau mesaj afișat pe site.


1.    General


1.1. Prin folosirea site-ului și respectiv al conținutului, Utilizatorul este responsabil pentru consecințele care decurg din utilizarea acestora. De asemenea, Utilizatorul răspunde pentru orice daună materială, intelectuală, electronică sau de orice altă natură produsă site-ului, inclusiv conținutului sau oricărui terț cu care Asociația GreatHRs are încheiat un contract valabil, în conformitate cu legislația în vigoare.
1.2. Acest site este adresat Utilizatorilor și partenerilor Asociației GreatHRs, persoane fizice care au împlinit cel puțin 18 ani, sau persoanelor juridice, care nu au fost suspendate sau înlăturate de către Asociația GreatHRs, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

 

2.    Conținut și drepturi de proprietate intelectuală


2.1. Întregul conținut al site-ului www.angajez45plus.com  (texte, imagini statice, imagini dinamice, text, logo-uri, reprezentări stilizate, elemente de grafică, simboluri comerciale sau conținut multimedia) prezentatat pe site, este proprietatea exclusiva a Asociația GreatHRs, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare) şi sunt protejate prin Legea drepturilor de autor şi prin alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Încercările de a le prelua, prin orice mijloace, sunt ilegale şi, în măsura în care vor fi sesizate, vor fi deferite justiţiei.
2.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui CONȚINUT în orice alt context decât cel original intenționat de Asociația GreatHRs, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor al Asociația GreatHRs asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa acordului exprimat în mod expres de către Asociația GreatHRs.
2.3. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut de pe website numai cu acordul scris prealabil al Asociației GreatHRs și numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și în relație directă cu Asociația GreatHRs, în următoarele condiții:
– dacă modul de utilizare nu intră în conflict cu prevederile prezentului document și cu legislația în materie;
– nu modifică sau șterge niciun conținut sau parte a acestuia (imagini foto, articole, bannere cu scop de prezentare a evenimentelor) și nici fișierele audio postate pe site;
– utilizarea sau afișarea nu sugerează că Asociația GreatHRs promovează sau susține orice cauze, idei, opinii, produse sau servicii ale unor terțe părți;
– daca este cazul, conținutul de orice fel pus la dispoziție pentru descărcare (cum ar fi imagini foto de la evenimentul la care a participat sau inregistrarile audio ale evenimentului) nu trebuie să fie editate, retransmise sau reproduse în vreun fel fără acordul prealabil al Asociația GreatHRs.
2.4 Asociația GreatHRs nu este responsabilă pentru modalitatea în care Utilizatorii sau terțe părți (societăți comerciale, parteneri sau companii media) utilizează conținutul fără înștiințarea și acordul prealabil al Asociației GreatHRs.
2.5. Descrierile şi articolele postate sunt scrise de membrii echipei Asociația GreatHRs şi colaboratorii acesteia sau sunt preluate de la parteneri. Răspunderea pentru conţinutul acestor materiale revine autorilor. Copierea şi publicarea acestor materiale (parţial sau integral) se poate face numai cu acordul lor.


3.    Politica de vânzare online


Accesul în vederea înregistrării la evenimente este deschis oricărei persoane.
Asociația GreatHRs își rezervă dreptul de a restricționa dreptul de înregistrare în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității unei persoane, acțiunile acestuia ar putea prejudicia Asociația GreatHRs sau au prejudiciat deja Asociația GreatHRs. De asemenea, înregistrarea poate fi restricționată în cazul în care evenimentul organizat de Asociația GreatHRs a atins numărul maxim de participanți.
Toate tarifele prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON).
3.1 Înregistrare
3.1.1. Înregistrarea online la evenimentele prezentate pe site se realizează prin două modalități:
a) Prin crearea unui cont pe platforma GOIN.mobi cu care Asociația GreatHRs are încheiat un parteneriat de colaborare;
b) Prin completarea formularului de înregistrare, urmând a finaliza înregistrarea efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres în cadrul art. 4; Înregistrarea în formular, în lipsa finalizării procesului de plată, nu atrage după sine înregistrarea la eveniment.
3.1.2. Persoana fizică sau persoana juridică ce realizează înregistrarea, consimte prin transmiterea formularului de înregistrare, că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la data înregistrării.
3.2. Asociația GreatHRs poate anula o înregistrare în urma unei notificări, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
•    neacceptarea de către banca emitentă a cardului, a tranzacției, în cazul plății online;
•    datele furnizate sunt incomplete și/sau incorecte;
•    evenimentul a atins numărul maxim de participanți și nu mai sunt locuri disponibile, caz în care, în măsura în care o plată a fost deja efectuată, Asociația GreatHRs va restitui suma achitată în termen de 2 zile lucrătoare de la data efectuării plății, cu excepția cazului în care persoana care a realizat plata dorește ca suma să fie reținută în contul unui alt eveniment viitor, organizat de Asociația GreatHRs.

 

4. Anularea participării și returnarea sumei achitate


4.1. Clientul poate anula participarea la un eveniment prin notificare scrisă la adresa comunitatea.greathrs@gmail.com. În cazul anulării participării, sumele achitate pot fi returnate sau obligația de plată poate fi retrasă în următoarele condiții:
•    Anularea este realizată cu cel puțin 5 zile înaintea datei de desfășurare a evenimentului ->Sumele plătite sunt restituite integral, iar în cazul în care costurile nu au fost achitate, obligația de plată este retrasă;
•    Anularea este realizată cu 3-5 zile înaintea desfășurării evenimentului ->Sumele plătite vor fi returnate, mai puțin 30%, reprezentând cheltuielile administrative, iar în cazul în care costurile nu au fost achitate, există obligația de plată a 30% din valoarea totală a prețului perceput pentru evenimentul respectiv;
•    Anularea este realizată cu mai puțin de 3 zile înaintea desfășurării evenimentului sau participanții nu se prezintă la eveniment, fără a anunța ->Sumele plătite nu sunt restituite, iar în cazul în care costurile nu au fost achitate, rămâne activă obligația de plată integrală pentru respectivul eveniment.
4.2. În cazul in care clientul solicită anularea participării în termenele mai sus menționate, iar plata a fost realizată, suma totală sau parțială va fi returnată atât pentru sumele achitate cu card online, cât și pentru sumele achitate cu OP/ transfer > prin restituire în contul din care a fost efectuată plata prin virament bancar.
4.5. Clientul are posibilitatea de a solicită Asociația GreatHRs, reținerea de către companie a sumei achitate pentru un eveniment la care clientul nu mai poate să participe sau a cărui număr maxim de participanți a fost atins, suma fiind reportată în contul unui eveniment viitor organizat de Asociația GreatHRs si la care clientul dorește să participe.

 

5.    Modalități de plată


Modalitățile de plată disponibile pentru evenimentele organizate de Asociația GreatHRs sau pentru serviciile prestate de companie, sunt următoarele:
•    Plata prin virament bancar în contul Asociația GreatHRs, după transmiterea de către Asociație a facturii fiscale către participant;
•    Plata online direct din website-ul GOIN.mobi, prin intermediul procesatorului de plăti agreat de către Asociație, respectiv Netopia (mobilpay.ro).


6.    Facturare și plată


6.1. Taxa de participare include participarea la toate sesiunile evenimentului incluse în pachetul de participare achiziționat, toate pauzele de cafea și masa oferită cu ocazia evenimentului, dacă aceste facilități există la respectivul eveniment.
6.2. Factura va fi emisă după primirea formularului de înregistrare și va fi transmisă în format electronic. În cazul în care se optează pentru plata prin OP/transfer bancar, plata se va efectua înainte de eveniment, în baza facturii proforme primite din partea echipei Asociația GreatHRs, pe e-mail. În cazul în care se optează pentru plata prin platforma GOIN.mobi, plata se va efectua direct, cu cardul, online, înainte de eveniment și de emiterea unei facturi. După efecturarea plății pe oricare dintre canale și încasarea sumei in contul Asociației, plătitorul va primi factura fiscală aferentă pe adresa de mail pusă la dispozitie de plătitor în formularul de înregistrare de pe site sau de pe platforma GOIN.mobi.

 

7.    Frauda


7.1. Asociația GreatHRs nu solicită Utilizatorului prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informații referitoare la date cu caracter personal considerate sensibile, sau date confidențiale în orice situație, conturi/carduri bancare sau parole personale.
7.2. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.
7.3. Asociația GreatHRs declină orice responsabilitate, în situația în care Utilizatorul este prejudiciat sub orice forma de către un terț care pretinde ca este reprezentant al Asociația GreatHRs sau că reprezintă interesele Asociației GreatHRs.
7.4. Utilizatorul va informa Asociația GreatHRs asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de confidențialitate sau a datelor de contact existente pe site.
7.5. Asociația GreatHRs nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru retragerea acestei adrese de e-mail, prin transmiterea unei solicitări scrise folosind datele de contact existente în cadrul paginii GDPR de pe site.
7.6. Comunicările realizate de către Asociația GreatHRs prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex.: e-mail, SMS) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea. 

 

8.    Dispoziții finale


8.1. Asociația GreatHRs își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia, precum si orice conținut fără notificarea prealabila a Utilizatorului.
8.2. În limita prevederilor Termeni si Condiții, Asociația GreatHRs nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.
8.3. Asociația GreatHRs își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.


9.    Feedback


9.1. În cazul În care există întrebări sau sugestii în legătură cu serviciile Asociației GreatHRs și a proiectului Angajez 45+, va rugam sa ne contactați la numărul de telefon 0724433667 (număr de telefon cu tarif normal) de luni până vineri, între orele 09:00 - 18:00, sau prin email la comunitatea.greathrs@gmail.com.
9.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări ori informații despre sau referitoare la site-ul www.angajez45plus.com, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia, vor deveni si rămâne proprietatea Asociația GreatHRs, de la data transmiterii acestora către Asociația GreatHRs.


©- Ultima modificare: noiembrie 2019 – Asociația GreatHRs

bottom of page